Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

Informacja zarządu o przystąpieniu do Konkursu

11 lutego 2016

Informacja zarządu o przystąpieniu do Konkursu o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zapytanie ofertowe nr 1/PROJ/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu. Termin składania do dnia 22.02.2016 R.wszystkie aktualności