Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

Zarząd Spółki Zarmen FPA Sp. Z O.O.

Prezes Zarządu - Dyrektor zakładu

Sławomir Misiowiec

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji

Wiesław Paska

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych

Wojciech Jendrosek