Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI I LABORATORIUM


Miejsce pracy: ZDZIESZOWICE

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • doświadczenia metalurgicznego,
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
 • pakiet socjalny, 
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • stołówkę pracowniczą z dofinansowaniem do posiłków,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje.
   

CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres biuro@zarmenfpa.pl w temacie wpisując "Kierownik Działu Jakości i Laboratorium".

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z wybraną klauzulą zgody na przetwarzanie danych:

 • [ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • [ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZARMEN FPA Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.
   


powrót do wszystkich ofert 

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ZARMEN FPA Sp. z o.o.”.