Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

KONTROLER JAKOŚCI BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH

Do obowiązków zatrudnionej osoby należało będzie przede wszystkim:

 • przygotowywanie aparatury do badań UT poprzez przygotowanie środka sprzęgającego i kalibracja aparatury,
 • przygotowanie materiału do badania,
 • przeprowadzenie badania UT zgodnie z obowiązującą instrukcją,
 • rejestracja wyników i ocena wyniku na zgodność z wymaganiami,
 • w przypadku wątpliwości co do oceny dopuszczalności wykrytych wad sygnalizować problem kierownikowi działu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • od osób mających uprawnienia UT2 co najmniej rocznego stażu pracy na stanowisku Kontroler jakości badań UT,
 • w przypadku osób nie mających doświadczenia w pracy na stanowisku Kontrolera jakości badań UT, możliwość wysłania na szkolenie, które pokryte zostanie przez pracodawcę,
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pakiet socjalny, 
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • stołówkę pracowniczą z dofinansowaniem do posiłków,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje.

 
CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres marzena.kolibowska@zarmenfpa.pl lub biuro@zarmenfpa.pl w temacie wpisując "Kontroler jakości badań ultradźwiękowych".powrót do wszystkich ofert 

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
Plik nie może przekreczać 3MB! Typ pliku: .doc albo .pdf
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ZARMEN FPA Sp. z o.o.”.