Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

Pierścienie kuto-walcowane

Nasza oferta produkcyjna została poszerzona o pierścienie wielkogabarytowe.
Spółka opracowała i zweryfikowała w warunkach rzeczywistych innowacyjną, nisko odpadową technologię kształtowania pierścieni wielkogabarytowych metodą kuto-walcowaną. Uzyskane rozwiązanie pozwoliło Spółce na zaoferowanie na rynku pierścieni o średnicy do 3800 mm i wysokości do 1000 mm o złożonej geometrii przekroju, wykonanych z całego spektrum gatunkowego stali, w tym stali specjalnych oraz stopów metali nieżelaznych. Produkty mogą być wykonywane prawie na gotowo z minimalnymi naddatkami.

Uruchomiona linia technologiczna wraz z unikalnym stanowiskiem kontroli defektoskopowej oraz zautomatyzowanym układem transferu materiału, pozwalają na wytwarzanie wyrobów pierścieniowych z minimalnymi naddatkami na obróbkę mechaniczną, charakteryzujących się jednorodną strukturą materiału na całym przekroju.Pierścienie
Wymiary [mm] Waga [kg]
Dz Dw S H Min. Max.
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
700 3800 500 3600 50 500 50 1000 - 8000


Odkuwki kształtowe
Wymiary [mm] Waga [kg]
Dz Dw H Min. Max.
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
500 3800 300 - 50 1000 - 8000


Dotyczy produkcji seryjnej. Nie wykonujemy pierścieni profilowych w pojedynczych sztukach.