Grupa ZARMEN
ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
telefon
+48 77 54 57 001

Slider

Prasownia

Nagrzewanie wsadu odbywa się w nowoczesnych piecach komorowych firmy ELTI opalanych gazem.

Kucie odbywa się na prasach hydraulicznych o nacisku 1250T i 3000T. Nasza oferta obejmuje produkcję wyrobów w postaci: prętów, krążków, pierścieni, tulei, kostek i odkuwek kształtowych wg rysunku.